Anwani/Mahali
BARAZA LA MICHEZO LA TAIFA
BARABARA YA TAIFA
UWANJA WA TAIFA (GHOROFA YA PILI)
S.L.P 20116
Dar-es-salaam,TANZANIA
baruapepe : info@nationalsportscouncil.go.tz
tovuti:- bmt.go.tz
info@nationalsportscouncil.go.tz
+255734220164