NYARAKA

 

A. FOMU ZA UCHAGUZI WA VYAMA VYA MICHEZO MBALIMBALI 

1. Fomu za Uchaguzi wa Viongozi wa Vyama/Mashirikisho ya Michezo       -  Download FOMU ZA UCHAGUZI WA VIONGOZI WA MICHEZO

B. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA BMT NA KAMATI ZA MICHEZO ZA MIKOA  MWAKA WA FEDHA 2022/2023

1. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA BMT NA KAMATI ZA MICHEZO ZA MIKOA KWA KIPINDI CHA ROBO YA TATU YA MWAKA KUANZIA JANUARI HADI MARCHI KWA MWAKA WA FEDHA 2022-2023

2. TAARIFA YA UTEKEZLEZAJI WA MAJUKUMU YA BMT NA KAMATI ZA MICHEZO ZA MIKOA  KWA KIPINDI CHA ROBO YA NNE YA MWAKA KUANZIA APRIL HADI JUNI 2023 KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023

C. FOMU ZA USAJILI WA VYAMA/SHIRIKISHO/TAASISI ZA MICHEZO

1.Maombi ya Kusajiliwa Chama/Shirikisho/ Taasis ya Michezo                    - Download   FOMU ZA USAJILI BMT - NSC No. 1

2. Malezo ya taarifa za Chama/Klabu                                                                  -     Download FOMU ZA USAJILI BMT - NSC No.2

3. Marekebisho ya Ibara/Vifungu vya Katiba ya Chama                                 -     Download FOMU USAJILI BMT - NSC No. 3

4.  Maombi ya kubadili vifungu/vipengele vya katiba -                                 -     Download FOMU ZA USAJILI BMT - NSC No. 6

5.  Notisi ya kubadili Makao makuu yaliyosajiliwa ya ofisi za Chama          -      Download FOMU ZA USAJILI NSC No. 7

6.  Notisi ya kubadili anuani ya posta ya Chama/Shirikisho                          -     Download FOMU ZA USAJILI NSC No. 8

7.  Maombi ya Ruhusa ya kubadili jina la Chama                                            -      Download FOMU ZA USAJILI NSC No. 9