FOMU ZA USAJILI

FOMU MBALIMBALI ZA USAJILI WA VYAMA/MASHIRIKISHO/ TAASISI MICHEZO 

1. Fomu  NSC 01 - Maombi ya Kusajiliwa Chama/Shirikisho/ Taasis ya Michezo                       -     Download

2. Fomu NSC 02 - Malezo ya taarifa za Chama/Klabu etc                                                          -      Download

3. Fomu NSC 03 - Marekebisho ya Ibara/Vifungu vya Katiba ya Chama                                    -    Download 

4. Fomu NSC 6 - Maombi ya kubadili vifungu/vipengele vya katiba                                           -     Download 

5. Fomu NSC 7 - Nptisi ya kubadili Makao makuu yaliyosajiliwa ya ofisi za Chama                  -      Download  

6. Fomu NSC 8 - Notisi ya kubadili anuani ya posta ya Chama/Shirikisho                               -       Download 

7. Fomu NSC 09- Maombi ya Ruhusa ya kubadili jina la Chama                                               -     Download 

8. Fomu NSC 14 - Maombi ya vyama vya kitaifa kujishirikisha na Chama cha Kimataifa          -     Download